Wpis do ewidencji PPK formalnie umożliwia przedstawienie oferty i rozpoczęcie wdrażania PPK u pracodawców. W ewidencji mogą znaleźć się instytucje finansowe, które mają odpowiednie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami, posiadają kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł oraz utworzą odpowiednią liczbę funduszy zdefiniowanej daty.

Nationale-Nederlanden PTE

Do ewidencji PPK wpisane zostało w ostatnich dniach Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Od 20 lat zarządza największym pod względem wartości aktywów (obecnie około 39 mld zł) Otwartym Funduszem Emerytalnym. W styczniu – jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce – zarejestrowało 8 funduszy zdefiniowanej daty niezbędnych do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

– Wpis do ewidencji prowadzonej przez PFR umożliwia nam przedstawienie oferty na prowadzenie PPK. Chcemy zachęcić Polaków do oszczędzania z myślą o przyszłej emeryturze– mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE. Przekonuje, że PPK to najlepszy i najbardziej opłacalny, z istniejących na rynku, programów długoterminowego oszczędzania.

- Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić niższe niż zapisane w ustawie opłaty za zarządzanie PPK. W funduszu zdefiniowanej daty 2025, czyli tym, który jest szczególnym funduszem w naszej ofercie, ze względu na brak możliwości inwestycji w akcje od 2026 r., nasza opłata to tylko 0,2 proc. – mówi Grzegorz Chłopek.

– W pozostałych funduszach opłata wyniesie 0,42 proc., a więc również niżej niż przewiduje to ustawa – dodaje.

Dodatkowo opłata za zarządzanie we wszystkich funduszach zdefiniowanej daty do 30 czerwca 2020 r. została obniżona do 0,01 proc., a opłata za wynik nie będzie pobierana do końca 2019 r.

Oprócz niższych opłat za zarządzanie funduszami Nationale-Nederlanden PTE zaoferuje pracodawcom także pomoc przy wdrożeniu i obsłudze PPK, m. in. w ramach integracji z systemem kadrowo-płacowym, wsparcia pracodawców na etapie wdrożeniowym i powdrożeniowym oraz akcji informacyjnych dla pracowników firmy. Będzie również wspierać wszystkie procesy obsługowe przez własny Portal PPK, niezależnie od posiadanego systemu kadrowo-płacowego w firmie.

TFI Allianz

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Do ewidencji PPK trafiło też TFI Allianz.

- Od ponad 15 lat wspieramy Polaków w inwestycjach i gromadzeniu oszczędności. Teraz poszerzamy naszą ofertę o Pracownicze Plany Kapitałowe, kolejne narzędzie do budowania bezpieczeństwa finansowego na emeryturze. – mówi Robert Hoerberg, Prezes Zarządu TFI Allianz.

Grupa Allianz Polska, w skład której wchodzi TFI, zarządza obecnie ponad 80 Pracowniczymi Planami Emerytalnymi o wartości ponad 500 mln zł. W swoim portfolio ma produkty emerytalne IKE i IKZE. Towarzystwo korzysta z globalnej ekspertyzy spółek z Grupy Allianz - PIMCO i Allianz Global Investors, których aktywa łącznie dają piątą pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa około 2 bln euro). - Oczekujemy, że takie wyjątkowe zaplecze ma przełożenie na atrakcyjne wyniki inwestycyjne i stabilność aktywów klientów.- mówi Robert Hoerberg.

Zarządzane przez TFI Allianz Pracownicze Plany Kapitałowe opierają się na 8 subfunduszach, które wchodzą w skład Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Polityki inwestycyjne subfunduszy będą dostosowywane do wieku uczestnika, tak aby zminimalizować ryzyko utraty środków w miarę zbliżania się do 60 roku życia. Subfundusze oferują atrakcyjne koszty zarządzania, a w pierwszym roku trwania PPK, nie będą pobierane opłaty.

Allianz twierdzi, że mocno uprościł proces wdrażania i obsługi administracyjnej PPK wykorzystując do tego narzędzia on-line i nowe intuicyjne procedury. Ma to odciążyć pracodawców na każdym z etapów, od zawarcia umowy do codziennej obsługi pracowników. Zachęcając do oszczędzania i inwestowania TFI Allianz oferuje uczestnikom PPK nabywanie indywidualnych produktów emerytalnych IKE, IKZE i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z obniżoną opłatą za zarządzanie. Uczestnicy PPK mogą też nabywać na preferencyjnych warunkach ubezpieczenie AC.