Wczoraj związkowcy spotkali się z zarządem w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP). Osiagnięto porozumienie w pomniejszych kwestiach. Ssprawa wynagrodzeń w 2013 roku będzie kontynuowana na kolejnym spotkaniu, wyznaczonym na 15 stycznia.

Związkowcy już jesienią domagali się rozmów w sprawie podwyżek, ale zarząd odmówił.?Rada nadzorcza KGHM do tej pory nie przyjęła budżetu na 2013 rok.

Związkowcy domagają się podwyżek podstawowych stawek, ponieważ ZUZP stanowi, że najniższa?stawka płacy zasadniczej nie może wynosi mniej  niż płaca minimalna – która w tym roku wzrosła z 1,5 tys. do 1,6 tys. zł brutto.

Związki chcą, by podwyżka stawek nie była jedynie korektą. Ich zdaniem, stałą część wynagrodzeń można podnieść kosztem premii oraz dodatków.

Zarząd jest jednak zwolennikiem nagradzania i motywowania, a nie podnoszenia wszystkim podstaw  płac – od których liczone są potem dodatki i premie.

Przez ostatnie lata w KGHM podwyżek podstaw wynagrodzeń nie było, ale związkowcy coraz mocniej naciskali, wskazując na naruszanie przez zarząd zapisów ZUZP. W efekcie w 2012 roku – pierwszy raz od czterech lat – tabelę stawek zaktualizowano i pensje poszły w górę. Wliczając tzw. ekwiwalent za deputat węglowy, podwyżka wynagrodzeń kosztowała KGHM w ubiegłym roku ponad 80 mln zł.

Miedziowy koncern jeszcze nie wyliczył wysokości średniej płacy w ubiegłym roku. W 2011 roku średnia pensja z nagrodą z zysku wynosiła 8980,42 zł brutto, natomiast bez nagrody 7295,63 tys. zł. Jak informuje biuro prasowe KGHM, na średnią pensję składa się 26 składników.  To między innymi płaca zasadnicza, dodatki zmianowe, dodatki za szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, deputat węglowy, dodatek dla ratowników, umundurowanie, zegarki jubileuszowe, dodatkowa nagroda roczna, Barbórka, Karta Hutnika.