Z pieniędzy skorzystają spółki przewozowe, przeładunkowe i porty morskie.  Dodatkowe środki pozwolą zarówna na realizację nowych projektów jak i podniesienie dofinansowania do już istniejących.

- Środki na transport intermodalny zostały podniesione do 25 proc. całości dostępnych w tym programie środków. Poinformowaliśmy już o tym Komisje Europejską, jej zgoda  na ten ruch nie była potrzebna – mówi Patrycja Wolińska – Bartkiewicz, wiceminister transportu odpowiedzialna za dotacje unijne.

W sumie w  drugim konkursie firmy mogły ubiegać się o kolejne 130 mln euro.

Pierwsze oszczędności to środki pochodzące z uwolnienia pieniędzy zarezerwowanych na procedurę odwoławczą oraz  oszczędności z projektu PKP Cargo  ( zakupu platform do przewozu kontenerów) oraz powstałe dzięki różnicom w kursie euro.

Gdyński port morski otrzyma w sumie  39,09 mln zł na przebudowę intermodalnego terminala kolejowego,  dofinansowanie do maksymalnego poziomu  9,78 mln zł została również podniesione dla projektu Loconi Intermodal, czyli budowy terminalu kontenerowego  w Radomsku.

Polzug Intermodal Polska otrzymał 174,18 mln zł  unijnego wsparcia na zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych oraz zakup  350 nowych i używanych platform do przewozu kontenerów.

Erontrans  otrzymał ponad 10,6 mln zł wsparcia  do wartego ok. 43,8 mln zł projektu polegającego na zakupie 270 sztuk intermodalnych jednostek ładunkowych czyli naczep m.in. do przeładunku pionowego i chłodni.

14,6 mln zł unijnego wsparcia trafiło się BCT w Gdyni na zakup suwnic nabrzeżowych  do obsługi  kontenerów Laude Smart Intermodal  otrzymała wsparcie na zakup 80 nowych wagonów.