Rura zostanie położona od granicy Słowacji z Ukrainą i przez Węgry, Rumunię Bułgarię do granicy z Turcją, podała agencja Unian. Gazociąg ma być gotowy w 2018 r; moc przesyłowa będzie na poziomie od 20 do 40 mld m3 rocznie.

Obecnie grupy robocze z czterech krajów składające się z przedstawicieli krajowych firm przesyłu gazu i operatorów gazowych pracuje nad szczegółami memorandum, które ma być podpisane w tym miesiącu. Inwestycja ma być finansowana przez konsorcjum firm z krajów - uczestników projektu. Drugim źródłem finansowania jest Unia, projekt znajduje się już w Komisji Europejskiej; trzecim ma być bank komercyjny lub  Europejski Bank Inwestycyjny. Koszt pierwszego etapu inwestycji (jedna nitka) oceniany jest na 1,14-1,52 mld euro.

Gazociąg będzie miał od 744 km do 1015 km w zależności od wyboru trasy. Pierwsza prezentacja gazociągu miała miejsce w listopadzie. W grudniu były prowadzone spotkania z potencjalnymi partnerami. Gaz do gazociągu pochodzić ma z tureckiego hubu zasilanego przez gaz z Morza Kaspijskiego, z Iraku, Iranu i Bliskiego Wschodu.