Spółka, która produkuje urządzenia dla górnictwa przygotowała plan działania na ten rok. Zamierza zdywersyfikować listę odbiorców oraz chce produkować nowe wyroby. - W tym roku spodziewamy się stabilizacji przychodów. Będziemy natomiast pracować nad zwiększeniem rentowności. Kondycja MOJ będzie zależała przede wszystkim od wygranych przetargów w spółkach górniczych na dostawy maszyn, urządzeń i usług, a także reform prowadzonych w sektorze górniczym – mówi Marian Bąk, prezes MOJ. - Będziemy także dążyć do poszerzenia grona odbiorców w kraju i zagranicą. Chcemy również wprowadzić do oferty nowe produkty – dodaje.

W 2014 r. sprzedaż dla sektora górniczego stanowiła 65 proc. przychodów spółki. W tym roku firma wprowadzi do oferty nowe produkty. Będą to między innymi sprzęgła czy agregat hydrauliczny, który jest obecnie opracowywany. Sprzęgła elastyczne i sprzęgło przeciążeniowe są to urządzenia skierowane do górnictwa. Agregat można sprzedawać na różnych rynkach np. maszynowy czy budownictwo. - Obróbka skrawaniem, koła jezdne do tramwajów, konstrukcje stalowe to nowa działalność MOJ, która ma doprowadzić do zrealizowania przyjętego przez zarząd strategicznego celu: zmiany proporcji w rynkach sprzedaży i jej znaczne zdynamizowanie przez dywersyfikację rynku energetycznego, kolejowego i hutniczego – tłumaczy Bąk. Ponadto firma celuje w takich odbiorców jak cukrownie, papiernie, producenci wentylatorów oraz pomp. MOJ planuje zintensyfikować sprzedaż zagraniczną, szczególnie na rynek ukraiński, czeski, serbski, białoruski, rumuński, amerykański i argentyński. Eksport w 2014 r. wynosił poniżej 10 proc. sprzedaży. W tym roku spółka skoncentruje się na znajdywaniu nisz na rynku i wzroście sprzedaży towarów z wyższą marżą handlową.

MOJ buduje także osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Katowice Zarzecze. Na powierzchni ok.21,4 ha powstanie 345 domów jednorodzinnych oraz 92 apartamentów. W 2014 r. zakończono budowę pierwszych ośmiu domów w czterech zespołach bliźniaczych. W tym roku firma chce sprzedać kilka domów. Cena podobnych nieruchomości w Katowicach to ok. 650 – 700 tys. zł.