W latach 2016–2018 rząd chce wydać na budownictwo drogowe w Polsce wyjątkowo duże kwoty. O ile w tym roku ma to być 16,3 mld zł, o tyle w trzech kolejnych latach nakłady wyniosą odpowiednio 27,3 mld zł, 29,1 mld zł i 26,1 mld zł.

Do tego dochodzą prace na kolei. – W latach 2016–2023 na inwestycje w sieć kolejową przeznaczymy ponad 50 mld zł. Każdego roku, wykorzystując również środki UE, będziemy wydawali średnio około 8 mld zł – twierdzi Marcin Mochocki, dyrektor ds. inwestycji PKP PLK.