Najpierw walne zgromadzenie PKP wyraziło zgodę na transakcję, a 6 lipca - informuje dziś Netia - Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów wydał odpowiednią zgodę na przejęcie. 7 lipca Netia zawiadomiła o zgodzie na koncentrację PKP.

W umowie przedwstępnej zapisano, że w terminie 10 dni roboczych od zawiadomienia lub w innej dacie uzgodnionej przez strony na piśmie (nie później niż 9 miesięcy od podpisania umowy przedwstępnej), strony zawrą umowę przyrzeczoną.

Zbigniew Jakubas, przewodniczący rady nadzorczej Netii i pośrednio największy akcjonariusz spółki, mówił w ostatnim tygodniu czerwca, że spodziewa się zgody UOKIK za 2-3 tygodnie. Oceniał, że nie ma ryzyka, iż transakcja nie dojdzie do skutku.

PKP otrzymać mają za telekomunikacyjną firmę nieco ponad 221 mln zł.