Firma KPMG opublikowała ranking przejrzystości systemów opieki zdrowotnej w 2017 roku. Dania zdobyła w nim najwyższe noty w kategorii przejrzystości zarządzania, danych o stanie zdrowia pacjentów i finansów lecznictwa. Jest jednym z zaledwie czterech, wśród ocenionych 32 państw, które zapewniają wszystkim pacjentom darmowy dostęp przez internet do ich aktualnych danych medycznych. Finlandia, Szwecja i Norwegia znalazły się odpowiednio na drugim, trzecim i czwartym miejscu rankingu.

Zestawienie bazuje na 27 wskaźnikach, w oparciu o które oceniany jest postęp poszczególnych krajów w sześciu kategoriach - finanse, zarządzanie, dane o stanie zdrowia pacjenta, jakość opieki zdrowotnej, doświadczenia pacjentów, przekazywanie danych o leczeniu. Ocenione zostały 32 państwa, wśród których większość stanowiły kraje OECD i G20.

Według autorów raportu, przejrzystość informacji jest niezwykle skutecznym narzędziem ograniczającym koszty, a także podnoszącym jakość ochrony zdrowia.Wpływ na kondycję sektora ochrony zdrowia mają takie czynniki jak: starzejące się społeczeństwo, ograniczony budżet, wzrastające koszty zabiegów leczniczych oraz rosnące oczekiwania pacjentów.

Dostęp do aktualnych, dokładnych i odpowiednich danych umożliwiających ocenę skuteczności opieki świadczonej na rzecz pacjentów, ma kluczowe znaczenie dla jakości leczenia i ochrony zdrowia w danym kraju.

Duńskie lecznictwo wyróżnia się stosowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze e-zdrowia, telemedycyny, opieki domowej oraz technologii asystujących. Kopenhaga oferuje możliwości biznesowe podmiotom dostarczającym takie rozwiązania zarówno publicznemu, jak i prywatnemu sektorowi ochrony zdrowia. Mamy więc w Danii:

• Elektroniczny dostęp do danych o zdrowiu, np. rejestry osób obejmujące kilka dekad wstecz, umożliwiające śledzenie przebiegu choroby.

• Ośrodki testowania i żywe laboratoria koncentrujące się na badaniach klinicznych oraz innowacjach w dziedzinie technologii wykorzystywanych na potrzeby ochrony zdrowia.

• Na przestrzeni najbliższych kilku lat w nową infrastrukturę informatyczną dla szpitali i w budowę nowych super-szpitali zainwestowanych zostanie 2,5 mld euro.

• Silne instytucje akademickie specjalizujące się w technologiach wykorzystywanych na potrzeby ochrony zdrowia, w tym Duński Uniwersytet Techniczny i Uniwersytet Kopenhaski.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

• Sieć innowacyjnych firm działających na obszarze technologii medycznych, informatyki i konsultingu w zakresie ochrony zdrowia.

• Skuteczne partnerstwo publiczno-prywatne.

W pierwszej dziesiątce oprócz państwa skandynawskich znalazły się też Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Holandia, Portugalia i Singapur.

Polskie lecznictwo zostało ocenione na 21 pozycję. Wśród sześciu kryteriów głównych najgorzej została oceniona jakość polskiego systemu opieki zdrowotnej. Tutaj lepszą notę dostała m.in. Rosja, czy RPA. Podobnie źle wypadły doświadczenia samych pacjentów w kontakcie z polską służbą zdrowia (jeden z najwyższych wskaźników skarg na leczeni, obsługę i dostęp do informacji). Jako średnie zostało ocenione zarządzanie placówkami medycznymi i pozostałe wskaźniki.

Najgorzej w rankingu wypadła chińska służba zdrowia, przed indyjską i RPA.