JSW w tym roku zakończyła wydobycie w zakładzie Krupiński i przeniosła jego aktywa do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu likwidacji. Teraz podjęła inicjatywę zagospodarowania całej infrastruktury. W piątek podczas International Maining Forum w kopalni Pniówek zostało podpisane porozumienie, na bazie którego JSW będzie współpracować między innymi przy studium wykonalności i możliwych rozwiązaniach technologicznych.

List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele firmy czeskiej CKD Blansko, Sage Power oraz Energoprojektu z Warszawy. Konsorcjum to ma służyć JSW wiedzą z zakresu technologii, konstrukcji, robót i usług związanych z realizacją projektu hydroelektrowni szczytowo - pompowej dla podziemnej kopalni węgla, łącznie z pozyskaniem częściowego finansowania dla projektu.

– Szukamy nowych sposobów zagospodarowania terenów po kopalni Krupiński.  Mogę już złożyć deklarację, że nasza spółka zależna Jastrzębskie Zakłady Remontowe przeniesie tam część swojej działalności, współpracujemy też z dużym śląskim biurem architektonicznym w zakresie koncepcji zagospodarowania tego terenu i elektrownia jest kolejnym projektem, przy którym chcemy rozpocząć poważną współpracę – podkreślił Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa JSW.