Gość wyjaśnił, że 5G to standard komunikacji elektronicznej.

- Będzie to kompletnie nowa rzeczywistość dla biznesu i użytkowników końcowych. Operator będzie wystawiał swoją sieć jako usługę i na potrzeby konkretnych projektów realizował określone parametry tej sieci - mówił Cichy.

Przypomniał, że dzisiaj w ramach LTE mamy transfery na poziomie 300 Mbps.

- W technologii 5G będzie to 1 Gbps i opóźnienia mniejsze niż 3 ms. Będzie można korzystać z ponad 100 urządzeń na metrze kwadratowym – mówił.

Cichy zaznaczył, że do 2020 r. przynajmniej jedno miasto w każdym kraju Unii Europejskiej powinno być wyposażone w nową technologię.

- Do 2025 r. powinny być to wszystkie aglomeracje miejskie i wszystkie duże miasta w ramach wspólnoty – tłumaczył.

Podkreślił, że najpierw trzeba przygotować warstwę legislacyjną oraz różnego rodzaju uzgodnienia międzynarodowe.

- Wydatki inwestycyjne szacuje się na ponad 500 mld zł w całej Unii do 2025 r. Podniesie to PKB krajów o ponad 910 mld zł i przyniesie 1,4 mln nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej – mówił Cichy.

Pierwszym pasmem, które zostało przez Komisję Europejską wskazane i dedykowane do szerokopasmowego dostępu jest 700 Mhz.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- Szykujemy się do dystrybucji tego pasma między 2020-2022 r. - prognozował Cichy.

Podkreślił, że infrastruktura 5G poza częstotliwościami, to też sieci. - Oprócz sieci radiowych są też światłowody – mówił.

-W zeszłym roku mieliśmy wzrost na poziomie 63 proc. przychodów przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy wykorzystują światłowody w ramach swojej działalności operacyjnej. To pokazuje perspektywę dobrego zwrotu z tych inwestycji dla samych przedsiębiorców, którzy będą musieli włożyć najpierw wagon pieniędzy – dodał.

Przyznał, że nie musi przełożyć się to na podwyżki dla klientów.

- W Polsce mamy bardzo wysoką elastyczność cenową popytu. Przedsiębiorca musi walczyć o klienta. Przy penetracji ponad 140 proc. nie ma miejsca na duże wzrosty cen – tłumaczył.

Gość ocenił proces likwidacji roamingu w Unii Europejskiej.

- Z punktu widzenia konsumentów jestem usatysfakcjonowany tym, że udało się nie dyskryminować Polaków i również mamy tani roaming – mówił Cichy.

- Trzeba mieć świadomość, że przedsiębiorcy w chwili obecnej świadczą usługi poniżej kosztów. Zgodnie z prawodawstwem unijnym mają możliwość wystąpienia o dopłaty i takie wnioski są już złożone – dodał.