Zdaniem analityków Check Point Software Technologies z mobilnymi atakami malware spotkało się 100 proc. przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu, a każde z nich doświadczyło ich średnio 54 w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 1 czerwca 2017 r. Check Point w badaniu wziął pod uwagę firmy z całego świata, zarządzające infrastrukturą, w ramach której połączonych jest co najmniej 500 urządzeń mobilnych. Mimo że przed atakami malware nie była w stanie uchronić się żadna uczestnicząca w badaniu organizacja, jest to zaledwie jeden z typów cyberagresji ukierunkowanej na smartfony, czy tablety.

Mimo że w większości przebadanych przedsiębiorstw funkcjonowały systemy zarządzania firmowym środowiskiem urządzeń mobilnych (EMM – Enterprise Mobility Management), aż 75 proc. z nich miało w swojej infrastrukturze co najmniej jedno urządzenie po jailbreaku lub rootingu, czyli operacji rozszerzającej zestaw funkcji urządzenia i jednocześnie usuwającej wszystkie wewnętrzne zabezpieczenia systemów operacyjnych IOS czy Android. Średnia liczba takich urządzeń w organizacji wynosiła 35. – To kolejne potwierdzenie tezy, że polityki cyberbezpieczeństwa w wielu firmach wciąż pozostawiają wiele do życzenia, ograniczając się jedynie do utworzenia powierzchownego modelu zarządzania bezpieczeństwem – komentuje Adam Dzielnicki z firmy Atman.

Podkreśla on, że utrzymanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa firmowej sieci jest działaniem ciągłym, polegającym m.in. na cyklicznych szkoleniach personelu i regularnym sprawdzaniu odporności administrowanej infrastruktury na stale ewoluujące rodzaje zagrożeń. – Fakt, że absolutnie wszystkie badane firmy doświadczyły ataków na urządzenia mobilne powinien zwrócić uwagę menadżerów przedsiębiorstw na konieczność systematycznego przeprowadzania testów penetracyjnych systemów teleinformatycznych i niezwłocznego wdrażania napraw – zaznacza.

Jak wynika z publikacji Check Point, cyberprzestępcy atakujący urządzenia mobilne najczęściej wybierali instytucje finansowe (29 proc.), rządowe (26 proc.) oraz firmy technologiczne (18 proc.).