Zalecenie KNF ma na celu wzmocnienia sektora banków spółdzielczych. Kwota środków zgromadzonych w funduszach pomocowych powinna odpowiadać 1 proc. środków gwarantowanych. Kwota ta powinna zostać zgromadzona w formie składek uczestników systemu ochrony – czytamy w komunikacie.

Banki będące uczestnikami systemów ochrony, z wyjątkiem banków zrzeszających oraz banków spółdzielczych korzystających z pomocy zwrotnej systemów ochrony, powinny wnieść 100 proc. wymaganej kwoty do 31 grudnia 2022 r. Banki zrzeszające oraz banki spółdzielcze korzystające z pomocy zwrotnej systemów ochrony powinny wnieść wpłaty do 31 grudnia 2023 r. – podkreśla KNF.

Z danych na stronie KNF wynika, że na koniec czerwca 2022 r. funkcjonowały 2 systemy ochrony: System ochrony zrzeszenia BPS, który miał 311 członków i system ochrony SGB, który miał 181 członków. Oba systemy obejmują 98 proc. wszystkich podmiotów sektora spółdzielczego. Portfel kredytowy (bez instrumentów dłużnych) banków zrzeszonych w Systemach Ochrony na koniec czerwca 2022 r. wyniósł 88,3 mld zł (wzrost rok do roku o 1,3 proc.), a depozyty sięgały 185,1 mld zł (wzrost rok do roku o 3,2 proc.).

Czytaj więcej

KNF: Zyski polskich banków spadły o prawie 40 procent