Przychody Grupy Alior w II kw. 22 wyniosły 1 199,8 mld zł i są to - jak informuje grupa – najwyższe przychody w całej historii banku. W porównaniu z II kwartałem zeszłego roku wzrosły o 34 proc. Wynik odsetkowy banku w II kw. sięgnął 971,8 mln zł, co oznacza wzrost o 46 proc. rok do roku, a wynik z tytułu z opłat i prowizji to 220,6 mln zł (wzrost rok do roku o 20 proc.).

Koszty działalności ogółem w II kwartale 898 mln zł (wzrost o 28 proc.). Wynik finansowy brutto sięgnął 301,9 mln zł, a wynik finansowy netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 216,2 mln zł, co oznacza wzrost o 75 proc. Wskaźnik zwrotu na kapitale wyniósł (ROE) wyniósł 15,9 proc.

Czytaj więcej

Kursy banków mocno w dół po zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Dochody Grypy Alior w całym pierwszych półroczu wynosiły 2 293 mln zł (wzrost o 29 proc. rok do roku), z czego wynik odsetkowy to 1 834 (wzrost o 37 proc.), a wynik z tytułu prowizji – 411 mln zł (14 proc.).

Koszty ogółem w pierwszym półroczu to 1 717,7 (wzrost rok do roku o 21 proc.). Jak podaje Grupa w raporcie, na ten wzrost najwyższy wpływ miała wpłata 195 mln zł na fundusz pomocowy oraz wyższe o 19 mln zł koszty bankowego Funduszy Gwarancyjnego (BFG).

Łącznie Grupa Kapitałowa Alior Banku w I połowie 2022 r. zrealizowała zysk netto w wysokości 385 mln zł oraz osiągnęła wskaźnik zwrotu na kapitale własnym (ROE) w wysokości 13,8 proc.

Na koniec I półrocza 2022 r. bank obsługiwał 4,1 mln klientów indywidualnych.