Funkcję dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji objęła Anna Wójcicka.

Dyrektorem biura prasowego NBP został Przemysław Kuk.