„Inflacja rozwija się znacząco powyżej dotychczasowych prognoz Banku Rosji i spodziewamy się, że będzie pod koniec 2021 r. w przedziale 7,4 – 7,9 proc. Wpływ dłużej utrzymujących się czynników na inflację pozostaje znaczący, a wzrost popytu jest szybszy w relacji do mocy podażowych. W takim środowisku, biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania inflacyjne, bilans ryzyka dla inflacji jest wyraźnie przechylony ku wzrostowi. To może doprowadzić do trwalszego odejścia inflacji od celu. Bank Rosji celuje więc w ograniczenie tego ryzyka i w powrót inflacji do 4 proc.” – mówi komunikat rosyjskiego banku centralnego.

Bank Rosji podwyższył w tym roku stopy procentowe już pięciokrotnie. Inflacja konsumencka w Rosji wyniosła w zeszłym miesiącu 7,4 proc. r./r.