Szyszkowiak będzie sprawował swoją funkcję do 30 kwietnia. Powierzono mu globalną funkcję kierowniczą w Grupie Banco Santander - został nominowany na stanowisko General Manager Programu Global Grupy Santander. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za zarządzanie globalną inicjatywą w obszarze bankowości mobilnej, ze szczególnym naciskiem na jej organizację, procesy, spójność strategii w poszczególnych krajach z globalną strategią grupy, a także za wdrożenie architektury.

Feliks Szyszkowiak kierował w Santander Banku Polska (wcześniej funkcjonował pod nazwą BZ WBK) Pionem Transformacji Cyfrowej. Jest absolwentem studiów magisterskich na Politechnice Poznańskiej, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył szkolenia w zakresie zarządzania Advanced Management Program (Wharton) oraz Executive Development Program (LMC Consulting). Od 2017 roku kierował pionem Transformacji Cyfrowej, w latach 2015-16 zarządzał Pionem SME, w latach 2007-15 Pionem IT i Operacji, a od 2003 do 2007 roku Pionem Zarządzania Ryzykiem. Przed objęciem stanowiska Członka Zarządu, w latach 1990-1998 pracował w Bankowości Oddziałowej BZ WBK, a w latach 1998-2001 zarządzał Obszarem IT i Rozwoju Oddziałów.