Komisja uznała, że planowana transakcja nie budzi obaw o naruszenie zasad konkurencji, ponieważ strony mają umiarkowany udział w rynku, na którym działa wielu silnych graczy, świadczących usługi umożliwiające wykonywanie transakcji płatniczych za pomocą instrumentów płatniczych oraz obsługi płatności zarówno w oddziałach jak i za pośrednictwem internetu.

Na początku listopada PKO BP podpisał z EVO Payments International Acquisition oraz z EVO umowę w sprawie sprzedaży 66 proc. kapitału Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych "eService" za 113,5 mln USD. Strony umowy chcą współpracować w obszarze usług umożliwiających wykonywanie transakcji płatniczych za pomocą instrumentów płatniczych (tzw. usług acquiringowych) i obsługi płatności. Intencją jest uczynienie spółki eService platformą dla rozwoju działalności acquiringowej stron w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa EVO prowadzi działalność w USA, Kanadzie, a w Europie w Niemczech i w Hiszpanii. EVO obsługuje w USA i Kanadzie najwięcej płatności. W 2012 roku wartość tych transakcji wynosiła 29,7 mld USD.