fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Regionalny dyrektor ochrony środowiska zakaże robót melioracyjnych, gdy zagrożą przyrodzie

Gabriela Setla
Regionalny dyrektor ochrony środowiska zakaże robót melioracyjnych, gdy zagrożą przyrodzie
Usunięcie zatoru utrudniającego przepływ wody w rzece nie będzie wymagało uzyskania zgody nawet na obszarach chronionych. Podobnie będzie z usuwaniem drzew i krzewów rosnących na brzegach wód. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne oraz przepisów o ochronie przyrody.
Co do zasady prace związane z utrzymaniem wód na obszarach chronionych wymagają uzyskania zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ). Chodzi tu m.in. o zapewnienie swobodnego przepływu wód. Projektowane przepisy określają wyjątki od tej zasady. Tak np. wojewódzkie zarządy melioracji nie wystąpią o zgodę do RDOŚ, gdy zajdzie konieczność usunięcia z brzegów drzew, które mają mniej niż dziesięć lat. Tak samo będzie w razie wykaszania roślin z dna. W obu wypadkach prace tego typu związane z utrzymaniem wód będą mogły być prowadzone po 15 lipca i do końca lutego. Z tym że możliwość usunięcia roślin bez zgody RDOŚ nie obejmuje gatunków chronionych.
Również prace związane z zasypaniem wyrwy w brzegu czy udrożnieniem przepływu wód pod mostami będą mogły się odbyć bez wcześniejszego zgłaszania. Tak samo gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia naprawy urządzeń wodnych.
Projektowane przepisy dokładnie określają katalog czynności związanych z utrzymaniem wód śródlądowych. Ministerstwo Środowiska tłumaczy, że ma to wyeliminować nieprawidłowości, które wytknęła nam Komisja Europejska.
„Istotą zarzutów Komisji Europejskiej jest fakt klasyfikowania w szczególności przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych prac regulacyjnych jako prac utrzymaniowych, co skutkuje uniknięciem obowiązku uzyskania szeregu decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
etap legislacyjny: konsultacje społeczne
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA