fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Podstawą zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej jest ustawa o CIT

Podatnik, który korzysta z preferencji dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, może być uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który nie uznał możliwości przystąpienia podatniczki ze specjalnej strefy ekonomicznej do kapitałowej grupy podatkowej. Sąd kasacyjny potwierdził stanowisko spółki, że podstawą zwolnienia, z jakiego korzysta w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, jest ustawa o CIT, a nie odrębne przepisy. W konsekwencji jej uczestnictwo w podatkowej grupie kapitałowej jest dopuszczalne i nie  utraci ona przez to statusu podatnika.
Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka mówiła, że art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych to typowy przepis odsyłający. Nie można więc uznać go za podstawę zwolnienia podatkowego.
Kapitał zakładowy każdej ze spółek grupy nie może być mniejszy niż 1 mln zł
We wniosku o interpretację skarżąca wyjaśniła, że wraz z inną spółką planują utworzenie podatkowej grupy kapitałowej. Ma zezwolenie i prowadzi swoją działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w związku z czym korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT). Druga spółka nie prowadzi działalności w strefie, nie korzysta też ze zwolnień podatkowych przyznanych na podstawie odrębnych ustaw. Wnioskodawczyni uważała, że wraz z partnerką biznesową spełniają wszystkie warunki  zawiązania podatkowej grupy kapitałowej. Niepokoiło ją jednak, jak organy podatkowe ocenią fakt korzystania przez nią  ze zwolnienia związanego z działalnością w strefie. Zgodnie  bowiem z art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli po jej utworzeniu, oprócz spełnienia określonych warunków, żadna z tworzących ją spółek nie korzysta ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw. Podatniczka uważała, że jej zwolnienie nie uniemożliwia uczestnictwa w grupie.
Niestety, obawy spółki okazały się słuszne. Zdaniem fiskusa podmioty działające w specjalnych strefach ekonomicznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania dochodów na podstawie ustawy innej niż ustawa o CIT. Jego podstawy reguluje w ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Organ podatkowy się upierał, że art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT określa tylko zasady zwolnienia. Dlatego skorzystanie przez wnioskodawczynię ze zwolnienia spowoduje utratę statusu podatkowego przez grupę kapitałową.
Podatniczka nie dała za wygraną i jej upór się opłacił. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie zgodził się z wykładnią fiskusa. Uznał, że art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych nie wprowadza samego zwolnienia. Przepis ten wskazuje jedynie, że dochody są zwolnione na zasadach określonych w ustawach o podatkach dochodowych od osób prawnych lub osób fizycznych.
Dlatego w ocenie sądu źródłem zwolnienia skarżącej spółki z podatku dochodowego jest nie ustawa odrębna, ale art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. W konsekwencji podatkowa grupa kapitałowa, w skład której wejdzie spółka korzystająca ze zwolnienia, będzie podatnikiem.Ostatecznie stanowisko korzystne dla podmiotów prowadzących działalność w strefach potwierdził też NSA. Wyrok jest prawomocny.
sygnatura akt: II FSK 1614/11
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA