fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

PIT 2011: Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych i opiekunów

Niepełnosprawni albo osoby, które ich utrzymują, mogą jeszcze w tym roku kupić sprzęt do rehabilitacji albo lekarstwa. Uprawnia to do ulgi
Wydatki na rekonwalescencję, poprawę zdrowia oraz rzeczy ułatwiające codzienną egzystencję można odliczyć od dochodu. Katalog tych wydatków jest dość szeroki, trzeba jednak sprawdzić, czy spełniamy wszystkie warunki odliczenia. Jeśli tak, warto pomyśleć nad zakupami jeszcze w tym roku, dzięki temu odzyskamy część zainwestowanej kwoty w rozliczeniu rocznym.

Cel wydatku

Wydatki, które można odliczyć, powinny wiązać się z rodzajem niepełnosprawności. Zakupy mają służyć rehabilitacji albo ułatwiać codzienne życie. Najczęściej będą to wydatki na:
Takie wydatki odliczymy od dochodu w całości.

Opłaty z limitami

Niektóre mają jednak swoje limity. Wydatki na:
Ograniczenia są też na zakupy lekarstw. Odliczymy tylko różnicę między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł.
Przykład:
Pan Kowalski utrzymuje niepełnosprawną córkę. Kupił jej w listopadzie lekarstwa za 280 zł. Może pomniejszyć swój dochód o 180 zł (280 zł – 100 zł). Oczywiście na koniec roku powinien zsumować odliczenia.
Skorzystać z ulgi można wtedy, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada:
Jeśli przepisy wymieniające rodzaje odliczeń mówią o niepełnosprawnych z I grupą inwalidztwa, to chodzi o osoby, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.
Osoby z II grupą inwalidztwa to takie, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Jak wspomnieliśmy, wydatki na rehabilitację mogą odliczyć od dochodu także osoby, które utrzymują niepełnosprawnych. Z ulgi skorzystają ci, którzy utrzymują niepełnosprawnego współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe.
Dochody osób znajdujących się pod naszą opieką nie mogą przekroczyć w ciągu roku 9120 zł.

Zbieraj dowody

Urząd skarbowy może zweryfikować, czy wykazane w zeznaniu rocznym inwestycje faktycznie były związane z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Dlatego warto zbierać dowody, które to wykazują. Przykładowo, na pewno przyda się opinia lekarza potwierdzająca konieczność używania w rehabilitacji danej rzeczy. Oczywiście trzeba mieć też dowody poniesienia wydatków (faktury, rachunki, potwierdzenia przelewu itp.). Nie dotyczy to tylko opłat na przewodnika, psa oraz samochód. Ale także w tych wypadkach urząd może nas dokładnie sprawdzić i zażądać np. wskazania opłacanego przez osoby niewidome przewodnika albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego odbycie zabiegów rehabilitacyjnych. Trzeba też pamiętać, że wydatki na lekarstwa można odliczyć,  jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować (stale lub czasowo).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA