fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Renta rodzinna dla wdowy, gdy małżonkowie mieli rozdzielność majątkową

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Staram się o rentę rodzinną po zmarłym mężu. Czy fakt, że mieliśmy rozdzielność majątkową będzie brana pod uwagę przez ZUS? - pyta czytelniczka
Sprawdźmy, co na ten temat mówi ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Warunki, jakie muszą być spełnione, by ZUS przyznał wdowie część emerytury lub renty po zmarłym mężu wymienia art. 70 tej ustawy.
Wdowie przysługuje renta rodzinna, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy. Prawo do renty ma również wdowa wychowująca co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa zmarłego, jeśli ono również ma prawo do renty po nim i nie ukończyło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat. Natomiast wdowa sprawująca opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy i uprawnionym do renty rodzinnej ma prawo do renty bez względu na wiek dziecka i własny. O rentę rodzinną może ubiegać się także wdowa, która skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy już po śmierci męża, jednak nie później niż w ciągu 5 lat od od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania wymienionych wcześniej osób.
Z przepisów wynika, że prawo do renty rodzinnej ma również wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej. Oprócz opisanych powyżej warunków, musi spełniać jeszcze jeden: w dniu śmierci męża miała orzeczone prawo do alimentów z jego strony (art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).
Zwróćmy uwagę, że ustawowy przepis mówi o  wspólności małżeńskiej. Co to oznacza? Czy  chodzi o wspólność majątkową małżeńską, o której mówią przepisy kodeksu rodzinnego?
Z orzecznictwa wynika, że  wspólność małżeńska to więcej niż wspólność majątkowa, choć drugie pojęcie mieści się w pierwszym. Samo istnienie wspólności majątkowej nie oznacza pozostawania we wspólności małżeńskiej. Może też istnieć  wspólność małżeńska nawet, jeśli nie ma wspólności majątkowej, gdyż rozdzielność majątkowa nie zwalnia z obowiązku przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny i nie musi prowadzić do całkowitego zerwania więzi małżeńskich. Innymi słowy  "wspólność małżeńska" nie ustaje przez to, że małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową. Tak uzasadnił Sąd Najwyższy swoją uchwałę z 26 października 2006 r. (sygn. akt III UZP 3/06), w której stwierdził, że jeśli organ rentowy podważa istnienie  wspólności małżeńskiej, to sam musi przedstawić na to dowody. SN nadał uchwale moc zasady prawnej, co w praktyce oznacza, że takie stanowisko muszą respektować wszystkie sądy.
To dobra wiadomość dla czytelniczki: jeśli spełnia inne warunki do nabycia renty rodzinnej, to sam fakt, iż miała z mężem rozdzielność majątkową, nie upoważnia ZUS do odmowy przyznania tego świadczenia.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA