fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wekslowe zabezpieczenie roszczeń przedsiębiorstwa jest możliwe

Zatrudnienie pracownika, który będzie miał do czynienia z pieniędzmi, to zawsze niewiadoma. Część pracodawców próbuje się zabezpieczyć i wymusza na zatrudnianych podpisywanie weksli in blanco
Generalnie przepisy kodeksu pracy nie zabraniają wprost stosować w takiej sytuacji zabezpieczenia wekslowego. W orzecznictwie oraz literaturze przeważa pogląd, że weksel (zwłaszcza weksel niezupełny - in blanco) jest dopuszczalnym sposobem zabezpieczenia roszczeń pracodawcy względem pracownika.Podstawowe znaczenie ma tu stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 21 maja 1981 r. (sygn. IV PRN 6/81). Sąd, badając wówczas sprawę roszczenia zakładu pracy dotyczącego szkody w mieniu powierzonym pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, wskazał, że skoro w przepisach wprowadzających kodeks pracy nie ma wyraźnej normy wyłączającej stosowanie prawa wekslowego do roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy, to dopuszczalne jest zobowiązanie wekslowe pracownika.Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 18 marca 1998 r. sygn. IPKN436/97, z tym że tym razem stanął na stanowisku, że abstrakcyjny charakter zobowiązania z weksla in blanco nie zwalnia sądu pracy ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA