fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wadliwe pismo może szefa sporo kosztować

Rzeczpospolita
Szef, który wydał wadliwe świadectwo pracy, musi zwrócić ZUS kwoty nienależnie pobranych a zawyżonych świadczeń uzyskanych przez podwładnego wskutek błędnego poświadczenia
Jeśli w wyniku podania przez firmę nieprawdziwych danych w świadectwie pracy zatrudniony otrzymał zawyżone świadczenie z ubezpieczeń społecznych, ZUS może dochodzić zwrotu nienależnie pobranych kwot bezpośrednio od pracodawcy.Wynika to z art. 84 ust. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585[/link], dalej ustawa systemowa).[srodtytul]Kto odpowiada i za co[/srodtytul]Przepis ten przewiduje, że jeżeli pobranie nienależnych świadczeń wynika z przekazania przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych wpływających na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, wymóg ich zwrotu z odsetkami obciąża odpowiednio płatnika lub inny podmiot.Tak też wskazywał [b]Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 21 września 2000 r. (III AUa 499/00)[/b] (na temat tego wyroku pisaliśmy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/312025.html]Zanim wypełnisz dokumenty, upewnij się, c...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA