fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Rozbudowa tarasu tylko za zgodą starosty

www.sxc.hu
Radzi Mariola Berdysz, dyrektor fundacji Wszechnica Budowlana
[i] [b]Na wiosnę planuję rozbudowę tarasu, a także wybudowanie wiaty. Jakie mnie czekają formalności budowlane?[/b] [/i]
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183262]prawa budowlanego[/link] wiaty o powierzchni zabudowy do 25 mkw. są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymagane jest jedynie zgłoszenie na minimum 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Trzeba jednak pamiętać, że na zgłoszenie można wybudować wyłącznie wolnostojące wiaty, a nie takie przylegające do budynku. Te wymagają pozwolenia na budowę. Dodatkowy warunek, jaki stawia wspomniany przepis, jest taki, że działka, na której chcemy postawić wiatę, musi mieć co najmniej 500 mkw., a takie obiekty mogą stanąć dwa na każde 500 mkw.
Taras natomiast ma zostać rozbudowany, a to oznacza, że niezbędne jest pozwolenie na budowę.
[b]Chcemy docieplić dach i ściany budynku, w którym znajdują się cztery mieszkania. Budynek jest współwłasnością dwóch rodzin. Jakich formalności musimy dopełnić?[/b]
Ocieplanie budynków o wysokości do 12 m wystarczy zgłosić w starostwie. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane (jak do pozwolenia na budowę). W opisanym wypadku należy on do kilku osób, wszystkie muszą wyrazić na to zgodę.
Od czerwca 2009 r. obowiązuje bardzo korzystne uregulowanie. Zawiera je rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Zgodnie z nim docieplenie ścian nie ma wpływu na usytuowanie obiektu na działce. Jest to ważne, gdy budynki (inne obiekty) już przed dociepleniem stoją w minimalnej odległości od granicy (wymaganej przez przepisy).
[b]Jestem właścicielką domu letniskowego (wybudowanego w latach 80.). W wakacje w zeszłym roku dobudowałam do niego łazienkę. Czy muszę zgłosić jej odbiór, czy też zalegalizować samowolę budowlaną?[/b]
Przybudówki nie było w projekcie budowlanym. Jeśli czytelniczka chce wyprostować jej sytuację prawną, to powinna zwrócić się do powiatowego nadzoru budowlanego o zalegalizowanie. Ale nie w każdym wypadku można zalegalizować samowolę. Musi ona łącznie spełnić kilka warunków. Pozostaje to do oceny powiatowego inspektora nadzoru, który sprawdzi, czy dobudówka nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), ewentualnie decyzji o warunkach zabudowy oraz innych przepisów, przede wszystkim techniczno-budowlanych. Czytelniczka musi sporządzić projekt budowlany oraz zapłacić opłatę legalizacyjną w wysokości 25 tys. zł. Gdy wszystko będzie zgodne z przepisami, powiatowy inspektor zatwierdzi projekt i zobowiąże do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
[ramka] [srodtytul]Czytaj też [/srodtytul]
[ul] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,431223_Kiedy_planujemy_unowoczesnienie_domu.html]Kiedy planujemy unowocześnienie domu[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,431228_Pozwolenie_to_nie_wszystko_.html]Pozwolenie to nie wszystko[/link] [/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,431224_Na_montaz_instalacji_c_o__trzeba_miec_pozwolenie.html]Na montaż instalacji c.o. trzeba mieć pozwolenie[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,431342_Ocieplanie_na_zgloszenie__ale_tylko__do_12_metrow_.html]Ocieplanie na zgłoszenie, ale tylko do 12 metrów[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,431343_Jak_zalegalizowac_dobudowe_lazienki.html]Jak zalegalizować dobudowę łazienki [/link][/li] [/ul]
[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA