fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Kompania Węglowa nie zgadza się z zarzutami NIK

Nie zgadzamy się z treścią wystąpienie pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Do ocen tam zawartych zgłaszaliśmy szereg uwag merytorycznych. Przedstawialiśmy opinie uznanych kancelarii prawnych, które nie zostały uwzględnione w końcowym raporcie NIK. Niestety, od tych decyzji nie ma żadnego trybu odwoławczego – czytamy w komunikacie zarządu największej spółki górniczej w Europie
Zdaniem zarządu KW ustawa kominowa określająca poziom wynagrodzeń członków zarządu Kompanii Węglowej zawęża pojęcie tak zwanych świadczeń dodatkowych. „W naszym przypadku odnosi się to do wypłat Barbórki i deputatu węglowego. Takie świadczenia, jako składnik wynagrodzenia, przysługiwały członkom zarządu od początku istnienia Kompanii Węglowej. W umowach o pracę zawartych z Radą Nadzorczą naszej spółki występujemy jako pracobiorca. Podpisaliśmy umowy o pracę na zaproponowanych nam warunkach. Mamy zatem prawo uważać, iż owe umowy zawarte zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – piszą członkowie zarządu KW nie zgadzając się z opinią NIK sugerującą, jakoby samowolnie ustalali sobie poziom wynagrodzeń.
Powodem wydania oświadczenia są wnioski z kontroli NIK. Według Najwyższej Izby Kontroli w latach 2004-2008 członkowie zarządu Kompanii Węglowej korzystali z nienależnych im świadczeń wartych kilkaset tysięcy złotych. Z raportu NIK „Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa w latach 2004-2008” wynika, że w większości kontrolowanych firm nie było nieprawidłowości w ustalaniu wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych.
Ich wysokość była zgodna z przepisami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i nie przekraczała odpowiednio sześciokrotności i jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Były jednak wyjątki, gdzie do nieprawidłowości w ustalaniu wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych dochodziło. Tak miało być m.in. właśnie w Kompanii Węglowej, w której ze środków spółki wypłacono na rzecz 20 członków zarządu świadczenia o charakterze pieniężnym, takie jak deputaty węglowe i nagrody z okazji Barbórki oraz wydano bony towarowe, których nie przewidywały przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Łączna wartość świadczeń, które zostały wypłacone zdaniem NIK bezpodstawnie, wyniosła 694,3 tys. zł. Ponadto ośmiu członkom zarządu Kompanii Węglowej, w okresie od marca 2004 r. do sierpnia 2008 r., wypłacono nagrody jubileuszowe, zdaniem NIK, w wysokości o 92,1 tys. zł wyższej od należnej, wynikającej z rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA