fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 15 kwietnia 2009

[srodtytul]FINANSOWANIE NAUKI[/srodtytul]
- przedsięwzięcie „IniTech”, realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, obejmuje dofinansowanie fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia oraz zakupu usług doradczych w zakresie innowacji. Tym kwestiom poświęcone jest rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306125]DzU nr 52, poz. 424[/link])
[srodtytul]WOJSKO[/srodtytul]
- minister obrony narodowej określił na nowo treść trzech załączników do dwóch swoich rozporządzeń. Dwa załączniki dotyczą: wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306128]DzU nr 52, poz. 425[/link]); trzeci załącznik to wykaz chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306143]DzU nr 52, poz. 426[/link])
[srodtytul]ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul]
- zmienione 18 marca rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przy scalaniu gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306136]DzU nr 52, poz. 428[/link])
[srodtytul]OCHRONA ROŚLIN[/srodtytul]
- on też jest autorem korekty w rozporządzeniu dotyczącym sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306120]DzU nr 52, poz. 429[/link])
- oraz w rozporządzeniu o wprowadzaniu na terytorium RP skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L., Pinus L. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307533]DzU nr 58, poz. 482[/link])
[srodtytul]POMOC NA INWESTYCJE[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimedialnego w ramach regionalnych programów operacyjnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306140]DzU nr 52, poz. 430[/link])
[srodtytul]OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE[/srodtytul]
- wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa oraz członka zarządu, skarbnika, sekretarza i innych osób samorządu województwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307912]DzU nr 60, poz. 490[/link])
[srodtytul]SŁUŻBA CYWILNA[/srodtytul]
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów o wynagrodzeniu członków Rady Służby Cywilnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307918]DzU nr 60, poz. 491[/link])
[srodtytul]NAUCZYCIELE[/srodtytul]
- tematem rozporządzenia ministra edukacji narodowej są dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307906]DzU nr 60, poz. 494[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA