fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dużo nowości w przepisach o ochronie środowiska

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Coraz mniej spraw związanych z ochroną środowiska przedsiębiorcy będą załatwiali w urzędach wojewódzkich. Znajdą się one w gestii urzędów marszałkowskich albo regionalnych dyrekcji ochrony środowiska
Firmy, podobnie jak osoby prywatne, będą za to mogły skorzystać z informacji na temat środowiska, jakimi dysponują urzędy. Muszą się jednak liczyć z wyższymi opłatami za środowisko i częstszymi ingerencjami organizacji ekologicznych w postępowania środowiskowe.[b]Od 15 listopada[/b] obowiązuje większość przepisów [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=289150]ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227)[/link]. Jest to nowa regulacja, jednak część zawartych w niej przepisów znajdowała się wcześniej w prawie ochrony środowiska.[srodtytul]Dwie decyzje środowiskowe[/srodtytul]Przepisy są szczególnie ważne dla inwestorów, którzy muszą uzyskać decyzję środowiskową. Zostaną oni poddani procedurze środowiskowej dwu- krotnie – pierwsza ocena będzie przeprowadzana na etapie planowania przedsięwzięcia ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA