fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Urzędnik udostępni informację tylko na wniosek

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Zainteresowany otrzyma od urzędnika samorządowego informację publiczną, która nie była wcześniej opublikowana w BIP. Ale musi złożyć wniosek
Informację powinien otrzymać nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W razie odmowy powinien natomiast otrzymać decyzję, od której przysługują mu środki zaskarżenia, jak w przypadku każdego postępowania administracyjnego (chyba że jej przyczyną były względy dotyczące ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnice inne niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna). Wtedy może wnieść do sądu rejonowego powództwo o udostępnienie takiej informacji.
A jak postąpić, gdy żądana informacja nie jest publiczna? Niektórzy twierdzą, że dokładnie tak samo jak w przypadku odmowy. Większość uważa jednak, że trzeba skierować do wnioskodawcy pismo informujące o tym, że dana informacja nie jest publiczna.
Z zasady udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Możliwość pobrania opłat istnieje, jeśli w związku z wnioskowanym sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w żądaną formę powstaną dodatkowe koszty (np. ksero). Wtedy w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy powiadomić wnioskodawcę o wysokości tych kosztów. Informację udostępnia się zgodnie z wnioskiem po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że w tym czasie zmieni on swoje żądanie co do sposobu lub formy jej przekazania albo wycofa wniosek.
[i]Autor jest prawnikiem w kancelarii Nowosielski, Gotkowicz Adwokaci i Partnerzy z Gdańska[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA