fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Protesty, odwołania i skargi po nowemu

Ostatecznym rozstrzygnięciem protestu jest po nowelizacji orzeczenie KIO. Bez względu na wartość zamówienia umowę będzie można zawrzeć przed wyrokiem sądu powszechnego
Ustawodawca przywrócił (poprzez wykreślenie art. 179 ust. 1a prawa zamówień publicznych) wykluczoną poprzednią nowelizacją możliwość kwestionowania rozstrzygnięcia sądu konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych. Poprzednia regulacja stawiała zamawiających na zbyt uprzywilejowanej pozycji, trudno też było znaleźć systemowe uzasadnienie dla takiego rozwiązania.Konsekwencją tej zmiany jest przedefiniowanie przesłanek wniesienia protestu, zgodnie z art. 180 ust. 1 prawa zamówień publicznych protest może dotyczyć także regulaminu konkursu tak samo jak postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (niżej „SIWZ”).Przedmiotem protestu może być jedynie:- treść ogłoszenia o zamówieniu (niezależnie od trybu) i treść ogłoszenia o konkursie;- treść SIWZ i treść regulaminu konkursu;- czynność lub zaniechanie zamawiającego w toku postępowania o zamówienie lub w toku konkursu.Przedstawiona lista ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA