fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 156 z 28 sierpnia 2008

Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 968) z 12 sierpnia w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich; wejdzie w życie 12 września.
Rozporządzenia ministrów (poz. 969 – 975):
- gospodarki z 14 sierpnia w sprawie zakresu obowiązków uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii; 28 sierpnia,
- kultury i dziedzictwa narodowego z 29 lipca w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych; 12 września,
- nauki i szkolnictwa wyższego z 12 sierpnia w sprawie programu „PATENT PLUS – wsparcie patentowania wynalazków”; 12 września,
- obrony narodowej, z 8 i 11 sierpnia, w sprawie:
– równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (zmiana),
– regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych; oba 12 września,
- rolnictwa i rozwoju wsi, z 31 lipca i 7 sierpnia, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
– warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013; 28 sierpnia,
– sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum; 12 września.
Zobacz treść DZ.U. nr 156
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA