fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy licząc stratę ze sprzedaży wierzytelności, uwzględniamy VAT

Fotorzepa, Jak Jakub Dobrzyński
Jeśli nie uda się nam ściągnąć pieniędzy od kontrahenta, możemy sprzedać należność innej firmie i zaliczyć stratę do kosztów. Jak ustalić jej wysokość?
Minister finansów twierdzi, że przy jej obliczaniu nie uwzględniamy wykazanego wcześniej VAT należnego. To podejście budzi spore kontrowersje.Sprzedaż to dla przedsiębiorcy jedna z podstawowych możliwości zminimalizowania strat związanych z trudną lub niemożliwą do wyegzekwowania wierzytelnością. Co do zasady, uzyskana z takiej transakcji cena jest niższa od kwoty nominalnej wierzytelności. W efekcie po stronie przedsiębiorcy powstanie więc strata w ujęciu ekonomicznym. Jak ją rozliczyć podatkowo? Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej ustawa o CIT (oraz art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej ustawa o PIT) stratę możemy uwzględnić w rachunku podatkowym wówczas, gdy wierzytelność została uprzednio zarachowana do przychodów należnych.W większości przypadków wierzytelności odzwierciedlają, obok kwoty netto odpowiadającej rozpoznanym przez przedsiębiorcę przychodom, rów...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA