fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Termin do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia budowy jest zawity

www.sxc.hu
Określony przepisami prawa budowlanego 30-dniowy czas wyznaczony na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy ma charakter materialnoprawny i nie podlega przedłużeniu, a jego upływ powoduje utratę przez właściwy organ kompetencji do wydania decyzji wnoszącej sprzeciw.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 16 kwietnia 2014 r. (II SA/Gl 1462/13).Pismem skierowanym do starosty inwestorzy zgłosili zamiar budowy parterowego budynku gospodarczego o powierzchni poniżej 25 mkw. Dołączona do pisma mapa ilustrowała posadowienie budynku w granicy z działką sąsiednią. Zgodnie z wypisem z planu miejscowego działka, na której miał być posadowiony budynek, leżała w terenie oznaczonym jako przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jednocześnie plan miejscowy dopuszczał sytuowanie w granicy działki budowlanej budynków gospodarczych na terenach w taki sposób oznaczonych.Starosta wydał postanowienie, w którym powołując się na art. 30 ust. 2 prawa budowlanego, nałożył na inwestorów obowiązek zmiany lokalizacji budynku poprzez odsunięcie go od granicy z działką sąsiednią, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Wobec nieusunięcia przez inwestorów nieprawidłowości w terminie starosta wydał de...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA