fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polisa na życie finansowana przez pracodawcę wolna od składek ZUS

Opłacane przez pracodawcę składki za pracowników objętych ubezpieczeniem na życie są zwolnione z obciążeń na ubezpieczenia społeczne, jeśli zatrudnieni ponoszą częściową odpłatność, a świadczenie to zostało umocowane w zakładowym regulaminie wynagradzania.
Tak uznał ZUS Oddział w Gdańsku w decyzji nr 168 z 15 maja 2014 r. (DI/100000/43/?392/2014).W tej sprawie wnioskodawca wskazał, że dla swoich pracowników zawarł umowę grupowego ubezpieczenia na życie ?z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Pracownicy objęci są polisą na zasadzie dobrowolności. Umowa z towarzystwem przewiduje wypłatę odszkodowania m.in. w razie śmierci pracownika lub małżonka, pracownika, rodziców, teściów, dziecka, urodzenia dziecka, trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika, za leczenie szpitalne itp. Uposażonymi są zatrudnieni lub wskazane przez nich osoby. Część wpłaconej składki podlega alokacji na wskazane w deklaracji przez pracownika ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zgodnie z zasadami określonymi w umowie ubezpieczenia.Uprawnienia do korzystania z polisy wynikają z obowiązującego w zakładzie regulaminu wynagradzania. To dodatkowe świadczenie, które pracodawca zobowiązał się zapewnić osobom zatrudnionym na etacie. Warun...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA