fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Produkt trzeba poddać ocenie zgodności

Producent środka ochrony indywidualnej musi przeprowadzić procedurę zgodności z obowiązującymi normami. W zależności od rodzaju produktu dokonuje samooceny albo musi się zwrócić do jednostki notyfikowanej.
Jestem producentem ochraniaczy kolan, które służą do prac budowlanych, brukarskich, warsztatowych i ogrodniczych. Czy ten produkt podlega procedurze zgodności? – pyta czytelnik.Tak. Producent przed wprowadzeniem produktu do obrotu jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach (por. wyrok WSA w War szawie z 28 października 2011 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1018/2011). Tak wynika z art. 6 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (dalej: „u.s.o.z.").  Ochraniacze kolan przeznaczone do pracy w pozycji klęczącej zaliczane są do środków ochrony indywidualnej i jako wyrób ochronny powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14404:2007 – Środki ochrony indywidualnej – Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej (por. l.p. 11 załącznika nr 7 do obwieszczenia prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 2 sierpnia 2007 r.).Wymagania, jakie musi spełniać ten produkt określone są natomiast w rozporządzeniu ministra gosp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA