fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Duplikat dokumentu akcji dla akcjonariusza

ROL
Jakie są zasady wymiany utraconych, zniszczonych, wadliwych lub nieważnych dokumentów akcji?
Rzeczywiście dokumenty akcji wydane akcjonariuszowi w formie papierowej mogą niekiedy wymagać zastąpienia nowym dokumentem albo duplikatem. Zdarza się, że akcjonariusz zgubi lub w inny sposób utraci dokumenty akcji albo dokumenty te ulegną znacznemu zniszczeniu, na skutek działań akcjonariusza lub osób trzecich. W takim przypadku spółka zobowiązana będzie wydać akcjonariuszowi, na jego koszt, duplikat dokumentu akcji, tj. dokument o tożsamej treści jak oryginał.Może się także zdarzyć, że spółka wyda akcjonariuszowi dokument akcji, który jest wadliwy (nie ma daty wystawienia) albo nieważny (nie  jest opatrzony pieczęcią spółki). W takiej sytuacji spółka zobowiązana będzie wydać akcjonariuszowi, tym razem na swój koszt, nowy dokument akcji o poprawnej treści.Wniosek o wydanie duplikatu lub nowego dokumentu akcji składa akcjonariusz. Inicjatorem wymiany może być  sama spółka, w szczególności gdy wydanie nowego dokumentu jest konieczne ze względu na wa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA