Obowiązują od 21 grudnia 2019 r.

Publikacja: 21.12.2019 01:00

• ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim – z wyjątkiem niektórych przepisów które obowiązują od 20 września 2019 r. (DzU z 5 września 2019 r., poz. 1702)

• rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego – z wyjątkiem § 1 pkt 1 który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. (DzU z 6 grudnia 2019 r., poz. 2364)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (DzU z 6 grudnia 2019 r., poz. 2366)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. (DzU z 6 grudnia 2019 r., poz. 2370)

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 4 grudnia 2019 r. w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach (DzU z 12 grudnia 2019 r., poz. 2391)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (DzU z 20 grudnia 2019 r., poz. 2456)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (DzU z 20 grudnia 2019 r., poz. 2462)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (DzU z 20 grudnia 2019 r., poz. 2465)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (DzU z 20 grudnia 2019 r., poz. 2472)

• ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim – z wyjątkiem niektórych przepisów które obowiązują od 20 września 2019 r. (DzU z 5 września 2019 r., poz. 1702)

• rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego – z wyjątkiem § 1 pkt 1 który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. (DzU z 6 grudnia 2019 r., poz. 2364)

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości