- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zapceńska (PLH220057) (DzU z 17 lutego 2021 r., poz. 300)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 1 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (DzU z 3 marca 2021 r., poz. 395)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi (DzU z 3 marca 2021 r., poz. 398)