Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej i NATO, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2  - poz. 573

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderów  - poz. 572

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu  - poz. 571

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń  - poz. 570

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu  - poz. 569

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń  - poz. 568

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2020 r. - poz. 567

Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 15 czerwca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025"  - poz. 566

Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej  - poz. 565

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  - poz. 564

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu  - poz. 563

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu  - poz. 562

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu  - poz. 561

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczenia  - poz. 560

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń  - poz. 559

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  - poz. 558