[srodtytul]TELEKOMUNIKACJA[/srodtytul]

- za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów na Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości zaszły dwie zmiany [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=356704](DzU nr 98, poz. 627)[/link]

[srodtytul]WETERYNARIA[/srodtytul]

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=356686](DzU nr 98, poz. 629)[/link]

- taki sam jest temat drugiego rozporządzenia, z tą różnicą, że dotyczy ono rzeźni [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=356706](DzU nr 98, poz. 630)[/link]

[srodtytul]NARODOWY BANK POLSKI[/srodtytul]

- po wygaśnięciu kadencji prezesa NBP z powodu upływu okresu sześcioletniego pełni on obowiązki do czasu objęcia ich przez nowego prezesa. Z kolei po wygaśnięciu kadencji z powodu śmierci, rezygnacji i odwołania obowiązki prezesa NBP pełni jego pierwszy zastępca do czasu objęcia obowiązków przez nowego prezesa NBP – to treść art. 9a dodanego do ustawy o Narodowym Banku Polskim [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358279](DzU nr 109, poz. 709)[/link]

[srodtytul]VAT[/srodtytul]

- ze zmienionego 15 czerwca bieżącego roku rozporządzenia ministra finansów wynika, że wzory deklaracji podatkowych VAT określone w załącznikach nr 1 – 5 do rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2010 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358294](DzU nr 109, poz. 713)[/link]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[srodtytul]TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY[/srodtytul]

- z powodu niezgodności z konstytucją 22 czerwca straciły moc:

– § 5 ust. 4 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358276](DzU nr 109, poz. 723)[/link],

– art. 3941 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego złożony w postępowaniu przed sądem drugiej instancji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358301](DzU nr 109, poz. 724)[/link]