Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2024 r. nr 110.1.2024 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 411)

Zarządzenie nr 14/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej słowacką mniejszość narodową w Polsce (poz. 410)

Uchwała nr 268/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (poz. 409)