400 Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości 

399 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej