378 Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie niewpłacenia do budżetu państwa nadwyżki środków finansowych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

377 Uchwała nr 217/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

376 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2024 r.