294 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących 

293 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2018–2023 

292 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2020–2023