193 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2023 r.

192 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

191 Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Krajowych Ram Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych