189 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2024 r. nr 115.1.2024 w sprawie nadania tytułu profesora

188 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2024 r. nr 110.2.2024 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej