Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach