Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 stycznia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego 

Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej