Dziennik Ustaw z 19 października 2023 r. (poz. 2244-2257)

Publikacja: 19.10.2023 23:11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2023 r. w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w deklaracji oraz informacjach przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Raciąż (PLH140059)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Łąckie (PLH140021) Pobierz dokument D2023000224801.pdf 2023-10-19

2247 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2023 r. w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2023 r. w sprawie trybu zawierania umów o odroczeniu, rozłożeniu na raty lub umorzeniu spłaty odszkodowań za szkody w mieniu wojskowym

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2023 r. w sprawie stwierdzania szkody w mieniu wojskowym i ustalania jej wysokości

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powierzania mienia żołnierzom

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2023 r. w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?