· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Łężczok (PLH240010) (DzU z 24 maja 2023 r., poz. 990)

· rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 12 maja 2023 r. w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (DzU z 24 maja 2023 r., poz. 992)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Śląski (PLH240005) (DzU z 24 maja 2023 r., poz. 993)

· rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2023 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (DzU z 24 maja 2023 r., poz. 994)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chodów – Falniów (PLH120063) (DzU z 24 maja 2023 r., poz. 997)