Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie nr 13/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Polskie banknoty obiegowe” – Banknot o nominale 10 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r.